دغاښونو خرابیدو (۶) مهم لاملونه

که چېرته غاښونو ته په سمه توګه پاملرنه ونشي غاښونه ژیړیږي خوله بد بوي پیدا کوي او همدارنګه نور مرضونه ترې پیدا کیږي دا چې غاښونه ولې خرابیږي او څنګه یې مخنوی وکړو دا ټول معلومات په همدې ویډیو کې راسره وګورئ

۱ زیاتره کسان د برس په طریقه نه پوهیږي برس په سمه طریقه نه وهي چې له امله یې وری خرابیږي او غاښونه هم خرابیږي
۲ رمونږ په ټولنه کې دا عادت ډېر دی کله چې ډوډۍ وخوري په غاښونو کې ډکی وهي د غاښونو ډاکټران وایي چې دغه کار غاښونو ته ستر زیان رسولی شي چې له امله یې ورۍ هم وینې کیږي
۳ په غاښونو باندې سخت شیان ماتول لکه چهارمغز بادام او داسې نور چې له امله یې غاښونه بریښ هم پیدا کوي
۴ د انرژي او الکولي مواد مو نه تنها غاښونو بلکې بدن ته مو هم ستر زیان رسولی شي
۵ زیات خلک خپل نوکان د غاښونو په واسطه زبیښي چې دې سره د نوکانو څخه مکروب ستاسو غاښونو ته انتقالیږي او بدن ته مو هم ګواښ پیخولی شي

۶ نېشه یی توکي مو هم غاښونو ته ستر زیان رسولی شي روغتیا پوهان وایي د غاشونو په فاصله کې ځای نیسي چې له غاښونو پرطه نورې ناروغۍ هم پیدا کولای شي

شیئر کریں

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *